Hoe nu verder met Schiphol en de nieuwe stikstofregeling?

Schiphol stikstof

Schiphol is een veelbesproken onderwerp als het gaat om stikstofuitstoot. Om het omliggende natuurgebied te beschermen moet de luchthaven het aantal vluchten laten afnemen en een natuurvergunning aanvragen. Momenteel opereert Schiphol nog steeds zonder natuurvergunning en dat kan in de toekomst zorgen voor problemen. Lees nu meer over de stikstofuitstoot en wat voor gevolgen dit zou hebben voor Schiphol.

Het probleem omtrent stikstof

In de afgelopen jaren hebben onze Nederlandse regering veel gesprekken over de stikstofcrisis, maar ook wereldwijd wordt er veel over gesproken. Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, is het belangrijk om stikstofuitstoot te verminderen. In de aankomende jaren zullen er dus verschillende sectoren moeten inleveren om te kunnen meedragen aan de vermindering. Zo zijn bijvoorbeeld de boeren al eerder besproken dat zij het stikstof moeten verminderen. Maar ook Schiphol wordt aangekeken als het gaat om stikstofuitstoot. Nu blijkt het toch dat Schiphol er ook aan moet geloven en zich moet aanpassen aan de geschikte wetten. Maar hoe ziet dat er precies uit?

Wat is verplichting als het gaat om stikstofuitstoot?

Belangrijk is eerst wat informatie omtrent stikstof uitstoot zelf. Zoals eerder vernoemd moeten de boeren inleveren, maar ook de bouwsector. De regels zijn als volgt: is de sector verantwoordelijk voor uitstoot? Dan moet je als bedrijf in bezit zijn van een natuurvergunning. Deze regeling valt onder de wet natuurbescherming. Kleine uitstoters hebben niet zo zeer deze vergunning nodig, maar grote vervuilers moeten wel in bezit zijn van het natuurvergunning. Dus een groot bouwbedrijf of organisaties zoals Schiphol zullen uiteindelijk in bezit moeten zijn van een natuurvergunning. In dit vergunning staat precies hoeveel stikstof het bedrijf mag uitstoten om te kunnen opereren en wordt er onderzocht hoeveel stikstof het desbetreffende bedrijf uitstoot.

Hoe zit het met de uitstoot van Schiphol?

Momenteel is Schiphol niet in bezit van een natuurvergunning. Het natuurgebied rondom Schiphol is aangewezen als een gebied dat beschermd moet worden. Dit gebied is rond 2000 al aangewezen als gebied om te beschermen. De omliggende bedrijven moeten ervoor zorgen dat dit gebied beschermd wordt door stikstof te verminderen en zeker niet te laten toenemen. Schiphol had dit vergunning omtrent stikstof al lang moeten aanvragen, maar dit is momenteel nog steeds niet het geval. Hoe de vergunning er komt uit te zien voor Schiphol zal aan de hand van modellen worden berekend. Maar zoals eerder vernoemd, heeft Schiphol de vergunning momenteel niet in handen.

Hoe zal de toekomst eruit zien voor Schiphol?

Aangezien Schiphol de vergunning al had moeten hebben, lopen er wel verschillende procedures tegen Schiphol. Deze procedures lopen omdat Schiphol opereert zonder natuurvergunning en in dit natuurgebied dus wel stikstof wordt verspreid. Het is momenteel niet duidelijk hoeveel stikstof Schiphol uitstoot, maar om het natuurgebied te beschermen zal Schiphol zijn vluchten moeten afnemen. Sommige organisaties schatten dat maximaal 250.000 N2 uitstoot per jaar nodig is om het natuurgebied te beschermen. De rechter heeft de boeren, bouwsector en Schiphol erop gewezen dat deze verandering moet gaan plaatsvinden. Omdat door de Coronacrisis het aantal vluchten is afgenomen, is het opereren zonder deze vergunning nog mogelijk. Maar naarmate de tijd vordert, moet Schiphol er toch echt aan geloven dat de vluchten moeten afnemen.

Share this post

Aanverwante blogs

Nieuwsbrief

Wij staan voor transparantie, rechtvaardigheid en efficientie. Daarom willen wij ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte is van zijn/haar rechten en weet wat voor diensten wij aanbieden en waarom. Wij bepalen niet de wet, maar wij helpen jou wel te krijgen waar je volgens de wet recht op hebt.